5th Corner***
Adresse: Zagorodny prospect 13, 191002 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 380 8181 · Fax: (+7 812) 380 8181
www.5ugol.ru
Zimmer: 49 · Metro: Vladimirskaja (rot/gelb)

Hotel Alexander-Platz***
Adresse: Voronezhskaja ul. 53, 192007 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 362 6553 · Fax: (+7 812) 490 4810
info@eurasia-hotel.ru · alexanderplatz.eurasia-hotel.ru
Zimmer: 35 · Metro: Obvodny Canal (violett)

Aliot Hotel***
Adresse: Vozrojdeniya ul. 4, 198097 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 324 4949 · Fax: (+7 8129 324 4970
www.prinbc.ru
Zimmer: 48 · Metro: Kirovskij Zawod (rot)

Hotel Amsterdam***
Adresse: Karpovki nab. 14, 197136 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 362 6553 · Fax: (+7 812) 347 5660
amsterdam@eurasia-hotel.ru · www.eurasia-hotel.ru
Zimmer: 11 · Metro: Petrogradskaja (blau)

Hotel Arbat Nord***
Adresse: Artilleriyskaya ul. 146, 191104 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 703 1899 · Fax: +7812 703 1898
info@arbat-nord.ru · www.arbat-nord.ru
Zimmer: 33 · Metro: Chernyshevskaja (rot)

Austrian Yard***
Adresse: Furstatskaya ul. 45, 191123 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 579 8235 · Fax: (+7 812) 579 8235
booking@austrianyard.com · www.austrianyard.com
Zimmer: 4  · Metro: Tschernyschewskaja (rot)

Brothers Karamazov***
Adresse: Socialisticheskaya ul.11a, 191119 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 335 1185 · Fax: (+7 812) 335 1186
www.karamazovhotel.ru
Zimmer: 28 · Metro: Wladimirskaja (rot/gelb)

Hotel Columb***
Adresse: Kazanskaya ul. 41, 190000 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 315 7093 · Fax: (+7 812) 314 0996
columb@bk.ru · www.columbhotel.com
Zimmer: 6 · Metro: Sadowaja (violett)

City Hotel Comfitel***
Adresse: Ligovsky Prospect 249, 192007 St. Petersburg
Telefon: (+7 800) 333 1099 · Fax: (+7 800) 333 1099
booking-ru@comfitelhotels.com · www.comfitelhotel.com
Zimmer: 33 · Metro: Ligowskij Prospekt (gelb)

Eurasia Hotel***
Adresse: Gatchinskaya ul. 5, 197136 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 498 0800 · Fax: (+7 812) 230 4432
eurasia@eurasia-hotel.ru · www.eurasia-hotel.ru
Zimmer: 19 · Metro: Tschkalowskaja (blau)

Filippov Hotel I.***
Adresse: Bakunina prospect 2, 191106 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 274 5363
res@filippovhotel.ru · www.filippovhotel.ru
Zimmer: 7 · Metro: Pl. Wosstanija (grün/rot)

Filippov Hotel II.***
Adresse: Vosstania ul. 13, 191106 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 274 5363
res@filippovhotel.ru · www.filippovhotel.ru
Zimmer: 7 · Metro: Pl. Wosstanija (grün/rot)

Hotel Iskra***
Adresse: M.Posadskaja 10, 197046 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 230 6027 · Fax: (+7 812) 233 6578
info@iskrahotel.ru · iskrahotel.ru
Zimmer: 7 · Metro: Gorkowskaja (blau)

Korona***
Adresse: Malaya Konjusennaja ul. 7, 191186 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 571 0086 · Fax: (+7 812) 314 3865
korona-spb@inbox.ru · www.korona-spb.com
Zimmer: 8 · Metro: Nevskiy Prospect (blau)

Kristoff Hotel***
Adresse: Zagorodny prospect 9, 191002 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 571 3692 · Fax: (+7 812) 571 6643
info@kristoff.ru · kristoff.ru
Zimmer: 31 · Metro: Wladimirskaja (rot/gelb)

Hotel Marshal***
Address: Spalernaja ul. 41, 191123 Saint Petersburg
Telefon: (+7 812) 579 9955 · Fax: (+7 812) 579 9955
reserv.hotel@tpark.spb.ru · www.marshal-hotel.spb.ru
Zimmer: 26 · Metro: Tschernyschewskaja (rot)

Matisov Domik Hotel***
Adresse: nab. reki Pryazhka 3/1, 190121 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 495 0242 · Fax: (+7 812) 495 2419
hotel@matisov.com · www.matisov.spb.ru
Zimmer: 41 · Metro: Sadovaja (violett)

Art-Hotel Mokhovaya***
Adresse: Mokhovaya ul. 27/29, 191028 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 740 7585 · Fax: (+7 812) 740 7585
reservation@art-hotel.ru · www.art-hotel.ru
Zimmer: 14 · Metro: Tschernyschewskaja (rot)

Nautilus Inn Hotel***
Adresse: Rizhskaya ul. 3, 195196 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 449 9000 · Fax: (+7 812) 449 9009
info@nautilus-inn.ru · www.nautilus-inn.ru
Zimmer: 35 · Metro: Pl. Novocherkasskaya (orange)

Nevsky Aster Hotel***
Adresse: Bolshaya Konyushennaya 25, St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 703 3860
booking@hon.ru · nevskyhotels.com/aster
Zimmer: 44 · Metro: Admiralteyskaja (grün/violett)

Nordic Hotel****
Adresse: Gospitalnaya ul. 4b, St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 401 6162
mail@hotel-nordic.ru · www.hotel-nordic.ru
Zimmer: 10 · Metro: Pl. Wosstanija (grün/rot)

Octaviana***
Adresse: Nevsky Prospect 74/76, 191025 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 401 0234 · Fax: (+7 812) 401 0236
info@octaviana.spb.ru · www.octaviana.spb.ru
Zimmer: 17 · Metro: Majakowskaja (grün/rot)

Old Town***
Adresse: Bolshoy Prospect 70-72, 197136 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 233 1600 · Fax: (+7 812) 347 6588
info@theoldtown.info · www.theoldtown.info
Zimmer: 6 · Metro: Petrogradskaja (blau)

Polikoff Hotel***
Adresse: Nevsky prospect 64/11, St. Petersburgi
info@polikoff.spb.ru · www.polikoff.ru
Zimmer: 15 · Metro: Gostinyj Dwor (blau/grün)

Premiere Hotel***
Adresse: Sojusa Petschatnikow ul. 4, St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 714 1877
info@spbhotel.com · www.spbhotel.com
Zimmer: 15 · Metro: Sadowaja (violett/orange/blau)

Pushka Inn Hotel***
Adresse: Moyka nab. 14, 191186 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 312 0913 · Fax: (+7 812) 314 1055
pushka@pushkainn.ru · www.pushkainn.ru
Zimmer: 31 · Metro: Admiralteyskaya (violett)

Rakhmaninov***
Adresse: Kazanskaya ul. 5, St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 571 9778
hotelrachmaninov.com
Zimmer: 25 · Metro: Nevsky Prospekt (blau/grün)

Regina Hotel***
Adresse: Podresova ul. 21, 197136 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 237 1653 · Fax: (+7 812) 230 3565
regina@eurasia-hotel.ru · www.eurasia-hotel.spb.ru
Zimmer: 28 · Metro: Petrogradskaja (blau)

Respectale***
Adresse: Mayakovskogo ul. 36-38, 196014 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 272 4189 · Fax: (+7 812) 273 4296
mail@respectale.ru · www.respectale.ru
Zimmer: 9 · Metro: Chernyshevskaja (rot)

Shelfort***
Adresse: Vasilievsky Ostrov 26, 199004 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 328 0555 · Fax: (+7 812) 323 3626
hotel@shelfort.ru · www.shelfort.ru
Zimmer: 15 · Metro: Vasileostrowskaja (grün)

Vesta Hotel***
Adresse: Nevsky Prospect 92, 191025 St. Petersburg
Telefon: (+7 812) 272 1322 · Fax: (+7 812) 579 5540
mail@vesta-hotel.ru · www.vesta-hotel.ru
Zimmer: 14 · Metro: Majakowskaja (grün/rot)

 

» Weiter mit: Mini-Hotels bis 2 Sterne in Sankt Petersburg